Danny van Leeuwen

Danny van Leeuwen is oprichter van atelier 100.

Na medio 2008 te zijn begonnen met een breed georiënteerd adviesbureau voor vastgoedvraagstukken, heb ik met atelier 100 mijn dienstenpakket uitgebreid: van adviseur naar regisseur.

Om die rol te kunnen vervullen heb ik tijdens mijn loopbaan altijd gestreefd naar complementaire werkzaamheden. Enkele jaren in de bedrijfsmakelaardij in de Schipholregio om de branche te leren kennen en te ervaren wat het inhoudt om in een internationaal georienteerde omgeving vastgoed transacties te begeleiden.

Vervolgens heb ik “aan de andere kant van de tafel” 5 jaar bij Economische Zaken van gemeente Haarlemmermeer gewerkt . Hier heb ik als projectleider gebiedsontwikkelingen, pps-constructies en talloze gronduitgiften vorm gegeven en vanuit een gedegen kennis van marktontwikkelingen en waarderingsmethodieken het grond(prijs)beleid mede vorm gegeven.

In deze periode heb ik de actuele RO-thema’s voor de 21ste eeuw leren kennen: transformatie van kantorenlocaties, het doorbreken van monofunctionaliteit, revitalisatie van bedrijventerreinen, parkmanagement op bedrijventerreinen, binnenstedelijke herontwikkeling en ontwikkeling van knooppuntlocaties.

Alvorens de weg naar zelfstandigheid in te slaan heb ik tot slot enkele jaren gewerkt bij een expertisecentrum van een gerenommeerde vastgoedbank. Hier werden door mij onder andere vastgoedinvesteringsbeslissingen nader beoordeeld,  (aedex)waarderingen voor corporaties uitgevoerd en het opdrachtgeverschap ten aanzien van vastgoed waarderingsvraagstukken uitgevoerd. Daarnaast werden in het kader van corporate real estate management aan- en verhuuractiviteiten verricht voor de organisatie van de Rabobank.

Het tijdens deze loopbaan opgebouwde netwerk komt nu van pas bij de formatie van projectteams bij Atelier 100.

Ik heb een juridisch-economische achtergrond en heb in 2006 de opleiding Master of Real Estate afgerond aan de Amsterdam School of Real Estate.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail